log0 AA 3

log0 AA 3

In memoriam - doc. dr. sc. Dragutin Buneta (Gospić, 1931. - Gospić, 2017.)

Doc. dr. sc. Dragutin Buneta(Gospić, 1931. - Gospić, 2017.) Dugogodišnji član Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva doc. dr. sc. Dragutin Buneta preminuo je u utorak 21. ožujka 2017. Doc. dr.…
porn porn

log0 AA 3