log0 AA 3

log0 AA 3

U nedjelju se pomiče sat

hands 20

Ljetno računanje vremena u 2017. godini počinje 26. ožujka 2 sata, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed vrijeme u 2 računa kao 3. Ne zaboravite pomaknuti kazaljke jer u nedjelju spavamo jedan sat kraće, ali zbog toga dobivamo 'duži' dan.

porn porn

log0 AA 3